Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-uitzendondernemer

Tweederde personeelsbranche tegen invoering WAB

Laatste update op 20 juli 2020 om 10:05 am
Leestijd: 2 minuten

Uit onderzoek door de vakplatformen PW. en Flexmarkt blijkt dat bijna tweederde (58%) van de professionals in de HR, de uitzendbranche en payrollsector tegen de invoering van de WAB is. Ze hebben er geen enkel vertrouwen in dat de WAB voor de door het kabinet gewenste reparaties van de WWZ gaat zorgen.

Volgens minister Wouter Koolmees zijn de knelpunten op de arbeidsmarkt dermate ernstig dat direct ingrijpen noodzakelijk is. Zo wil hij er met de nieuwe wetgeving voor zorgen dat de drempel bij werkgevers om werknemers in dienst te nemen wordt weggenomen. Slechts 5% van de ondervraagde professionals in de personeelsbranche denkt dat dit gaat lukken. Bij 30% bestaat nog enige twijfel, maar wordt de mogelijkheid van meer vaste contracten niet uitgesloten. Ruim 60% verwacht echter dat de WAB niet voor meer vaste contracten gaat zorgen.

Groei aantal zzp’ers

Een op de drie respondenten (32%) verwacht zelfs dat de WAB een averechts effect heeft. In plaats van meer vaste contracten verwachten zij juist een groei van het aantal zzp’ers. 21% denkt dat het aantal uitzendcontracten toeneemt, terwijl 23% een toename verwacht van het aantal werknemers dat op basis van een tijdelijk contract wordt aangenomen. Ondanks het feit dat payrolling door de WAB duurder wordt voor werkgevers, gaat 8% van de ondervraagden er toch nog vanuit dat het aantal payrollcontracten verder toeneemt.

Geen wijziging in aannamebeleid

Gevraagd naar de eigen organisatie zegt 24% van de deelnemers aan het onderzoek van plan te zijn meer mensen in vaste dienst aan te nemen. Ze ontkennen dat dit ook maar iets met de WAB te maken heeft. Het is slechts een manier om zich in de krappe arbeidsmarkt van dit moment te onderscheiden als aantrekkelijke werkgever. Ruim de helft zegt niet te verwachten dat de invoering van de WAB tot een wijziging van het aannamebeleid in de eigen organisatie leidt; 12% verwacht zelfs minder mensen in vaste dienst te gaan nemen. Bij slechts 4% van de respondenten is de WAB wel de belangrijkste overweging om meer werknemers een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Cumulatiegrond

Ook veranderingen in de regels voor de transitievergoeding leiden onder de respondenten tot weinig enthousiasme: bijna 60% spreekt van een slechte ontwikkeling. Het enige onderdeel van de WAB dat de handen van de professionals in de personeelssector wel op elkaar krijgt, is de nieuwe ontslaggrond. Deze zogenaamde cumulatiegrond biedt werkgevers met ingang van 1 januari 2020 de mogelijkheid arbeidsovereenkomsten te laten ontbinden op meerdere onvoldragen ontslaggronden. 66% juicht deze uitbreiding van de ontslaggronden toe.

Back To Top