Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-vakantiewerkers

Minimumloon voor 21-jarigen fors gestegen

Laatste update op 20 juli 2020 om 10:07 am
Leestijd: 2 minuten

Afgelopen maandag 1 juli gold als een feestdag voor 21-jarige werknemers. Door de verlaging van de leeftijdsgrens in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag gingen zij er sinds gisteren maar liefst € 510,69 bruto per maand op vooruit. Ook de salarissen van 20-, 19- en 18-jarigen werden gelijktijdig verhoogd, zodat ze beter aansluiten bij het volledige minimumloon.

Werkgevers doen er goed aan te checken of de salarissen van hun 21-jarige werknemers inderdaad voldoen aan de nieuwe minimumbedragen. Ook is het raadzaam te controleren of de lonen van werknemers in de leeftijdscategorie 18 t/m 20 jaar nog wel in overeenstemming zijn met de wettelijke minimumvoorwaarden. Aangezien de minimumjeugdlonen afgeleid zijn van het minimumloon, stijgen deze overigens ook mee: per 1 juli zijn ze met 1,23% verhoogd.

Forse boetes

Werkgevers die zich niet aan de minimumlonen houden, worden door Inspectie SZW onherroepelijk op de bon geslingerd. De bepaald niet malse boetes voor onderbetaling hangen af van de duur en het percentage van de onderbetaling en variëren van € 500,- tot € 10.000,-.

Stapsgewijs afgeschaft

Het feit dat de 21-jarigen er zo fors op vooruit zijn gegaan, nu hetzelfde bedrag verdienen zoals dat in het minimumloon voor volwassenen is vastgelegd, is het gevolg van een kabinetsbesluit uit 2016. Toenmalig minister van werkgelegenheid Lodewijk Asscher besloot, na acties van de vakbonden en jeugdorganisaties, het jeugdloon voor jongeren tussen de 21 en 23 jaar stapsgewijs af te schaffen. Voor jongeren onder de 21 geldt dus nog wel een minimumjeugdloon dat lager ligt dan het minimumloon voor volwassenen. Als het aan voorzitter FNV Jong Bas van Weegberg ligt, duurt dat echter niet lang meer: “We zijn op de goede weg, maar de strijd is zeker nog niet gestreden. Wij zijn pas tevreden als alle 18-plussers een volwassen loon krijgen.”

Overzicht

Het minimumloon voor volwassenen van 21 jaar en ouder ligt vanaf 1 juli op € 1635,60 per maand bruto. Per dag komt dan neer op € 75,49. Een 20-jarige krijgt als minimumloon € 1308,50 bruto per maand, oftewel 80 procent van het minimumloon voor volwassenen. Als 15-jarige krijg je 30 procent van het minimumloon van een volwassene.

Back To Top