Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-uitzendbureaus

Nieuwe cao: meer werkzekerheid voor uitzendkrachten

Laatste update op 20 juli 2020 om 09:52 am
Leestijd: 2 minuten

De NBBU en de ABU hebben met de bonden een akkoord bereikt over de nieuwe gelijkluidende cao’s voor de uitzendsector. Eind vorige maand stemden de leden van de NBBU in met het akkoord. De sterk vereenvoudigde cao’s hebben tot doel een gelijk speelveld te creëren en worden per 30 december 2019 van kracht. Enkele kleine wijzigingen treden echter al per 1 september aanstaande in werking.

De nieuwe cao’s bieden de uitzendkrachten een groot aantal verbeteringen, waarvan een betere rechtspositie en meer werkzekerheid de belangrijkste zijn. NBBU-directeur Marco Bastian toont zich laaiend enthousiast over het bereikte akkoord. “Dit is winst voor iedereen”, aldus Bastian. “Bij dit uniforme pakket arbeidsvoorwaarden voor álle uitzendkrachten in Nederland, hebben niet alleen de uitzendkrachten, maar ook de uitzendondernemingen en opdrachtgevers voordeel. We schrijven nog eens geschiedenis ook: dit akkoord resulteert in de grootste cao-herziening in de sector in de laatste 25 jaar.”

Snellere opbouw rechten

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat uitzendkrachten binnen de nieuwe cao’s in de verschillende fasen van het uitzenden sneller rechten opbouwen. Wanneer uitzendkrachten bijvoorbeeld via een ander uitzendbureau aan de slag gaan bij dezelfde opdrachtgever, behouden ze hun rechtspositie. Repeterende dag- en weekcontracten behoren in de nieuwe cao’s definitief tot het verleden.

Betere inlenersbeloning

De inlenersbeloning wordt op meerdere punten aanzienlijk verbeterd, onder andere door het spiegelen van het loon van de uitzendkracht aan het loon van medewerkers die met een vast contact actief zijn in een soortgelijke functie. Zo krijgen uitzendkrachten dezelfde toeslagen voor fysiek en zwaar werk en een reiskostenvergoedingen als medewerkers in vaste dienst. Daarnaast kunnen uitzendkrachten hun werkervaring sneller verzilveren. Bij een nieuwe opdracht nemen ze hun ervaring mee en hoeven ze dus niet meer in de laagste loonschaal te beginnen. Tot slot krijgen uitzendkrachten betere garanties op inkomenszekerheid bij het wegvallen van uitzendwerk.

Duurzame inzetbaarheid

In de nieuwe cao’s wordt veel aandacht besteed aan duurzame inzetbaarheid. Thema’s zoals het bevorderen van gezondheid van gezond en veilig werken en het stimuleren van goed werkgeverschap komen nadrukkelijk aan bod. Om die doelstellingen te bereiken werd de zogenoemde scholingsbestedingsverplichting omgezet naar een bestedingsverplichting voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Wijzigingen per 1 september 2019

De nieuwe cao’s worden per 30 december 2019 ingevoerd en hebben een looptijd tot en met 31 mei 2021. Een aantal wijzigingen ten opzichte van de bestaande NBBU-cao gaat echter al per 1 en 2 september aanstaande in:

  • Uitzendkrachten behouden hun rechtspositie al ze op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern bij een andere bv in dienst treden.
  • Ze behouden hun rechtspositie ook wanneer ze om hun werk te behouden overstappen naar een andere uitzendonderneming.
  • Bij inschaling en toekenning van periodieke verhogingen wordt rekening gehouden met het arbeidsverleden bij de vorige uitzendonderneming binnen het concern.
  • Per maandag 2 september wordt de inlenersbeloning uitgebreid met toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden, bijvoorbeeld koudetoeslag. Deze toeslagen moeten ook opgenomen worden in de uitzendbevestiging.
Back To Top