Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-uitzendkrachten

Eén cao voor alle uitzendkrachten

Laatste update op 20 juli 2020 om 09:59 am
Leestijd: 2 minuten

Alle 850.000 in Nederland actieve uitzendkrachten vallen op korte termijn onder één en dezelfde cao. Dat is het resultaat van overleg tussen de vakbonden en de brancheorganisaties NBBU en ABU afgelopen dinsdag 23 juli 2019. De onderhandelingen tussen beide brancheverenigingen en de bonden resulteerden in de grootste cao-herziening in de sector in de laatste 25 jaar. Het resultaat: één pakket arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten in Nederland.

Momenteel werken ABU en NBBU ieder nog met een eigen cao. Volgens FNV en CNV leidde dat links en rechts tot cao-ontduiking. Wanneer de twee overeenkomsten eind dit jaar gelijkgetrokken zijn, wordt het volgens de bonden voor opdrachtgevers moeilijker om onder de collectieve afspraken uit te komen. De nieuwe en sterk vereenvoudigde cao zorgt voor een gelijk speelveld en verbetering van de rechtspositie van de uitzendkrachten. Daarnaast krijgen ze meer werkzekerheid en begeleiding om duurzaam inzetbaar te blijven.

Geen weekcontracten meer

In de nieuwe overeenkomst is afgesproken dat werkervaring, net als bij medewerkers met een vaste overeenkomst, wordt beloond. Momenteel is het nog zo dat uitzendkrachten bij iedere nieuwe opdracht in de laagste loonschaal beginnen. Daarnaast gaat in het nieuwe akkoord voor ieder nieuw uitzendcontract een minimale termijn van vier weken gelden. Doordat hiermee een definitieve streep gezet wordt door de voortdurend vernieuwde dag- of weekcontracten, krijgen uitzendkrachten bij ziekte meer zekerheid. Ook wat vakantiegeld en toeslagen betreft, gaan de uitzendkrachten er op vooruit. Tot slot is er nog een verbeterde beloning bij fysiek zwaar en/of onregelmatig werk als in de cao van de opdrachtgever staat.

Sterke vereenvoudiging

CNV spreekt van een doorbraak, maar zeker niet van een gelopen koers: “Ook onder de nieuwe omstandigheden is er tenslotte nog steeds sprake van een kloof tussen werknemers met een vast contract en uitzendkrachten”, aldus een woordvoerder. “We blijven ons dan ook inzetten voor een betere betaling tijdens feestdagen en een ‘flextoeslag’ voor uitzendkrachten.” Een woordvoerder van de NBBU zegt vooral blij te zijn met de sterke vereenvoudiging van de cao en het gelijke speelveld dat gaat ontstaan.

Nieuwe pensioenregeling

Een aantal wijzigingen treedt per 1 september in werking, de geheel vernieuwde cao’s gaan per 30 december 2019 van kracht.

Back To Top