Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-werkvloer

NOW: van noodpakket naar steun- en herstelpakket

Laatste update op 22 april 2021 om 02:46 pm
Leestijd: 4 minuten

De aanpak van de coronacrisis gaat met een nieuwe regeling een derde fase in. Het kabinet spreekt niet langer van een noodpakket, maar van een steun- en herstelpakket. De overheid springt nog tot 30 juni 2021 financieel bij, maar kiest daarbij wel voor een geleidelijke versobering van de ondersteuning: hoe meer de datum van 30 juni in zicht komt, hoe minder royaal de steun wordt. Het nieuwe pakket, waarvoor het kabinet maar liefst 11 miljard euro uittrekt, dwingt bedrijven de komende tijd drastische keuzes over hun toekomst te maken.

De meeste regelingen uit de eerste twee steunpakketten blijven bestaan, maar worden versoberd en in stappen afgebouwd. De gedachte erachter is dat bedrijven die op de langere termijn geen gezonde economische toekomst hebben, niet met steun in de lucht gehouden moeten worden. Daarnaast geldt dat werknemers en zelfstandigen in sectoren die het nog een tijd zwaar gaan hebben, moeten denken aan omscholing en werken in een andere sector waar het beter gaat.

Toenemende werkloosheid

Het kabinet is van mening dat zowel ondernemers als werkenden zich moeten aanpassen aan de nieuwe economische omstandigheden. De algemene verwachting is tenslotte dat we ook komend jaar te maken hebben met een krimpende economie en een toenemende werkloosheid. Zonder ingrijpen stijgt de werkloosheid volgend jaar naar 6,5 procent. Komt er een tweede besmettingsgolf met strenge maatregelen, dan zou de werkloosheid zelfs tot 10% kunnen stijgen. Vandaar dat het kabinet 1 miljard euro reserveert voor begeleiding ‘van werk naar werk’, omscholing, de bestrijding van jeugdwerkloosheid en schuldhulpverlening.

NOW 3

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten en wordt onder de naam NOW 3 verlengd van 1 oktober aanstaande tot eind juni 2021. De regeling wordt in drie tijdvakken van elk drie maanden opgedeeld. Voor elk tijdvak kun je de keuze maken of je een aanvraag doet. Doel van de NOW 3 is werkgelegenheid zo veel mogelijk te behouden, maar ook, zo verwoordt het kabinet, ‘werkgevers en werknemers voor te bereiden op de nieuwe economische situatie. Nog niet alle per 1 oktober gewijzigde voorwaarden zijn al definitief uitgewerkt, maar op dit moment staan de volgende wijzigingen al vast:

 • Percentage minimale omzetdaling gaat omhoog

Vanaf januari stijgt de minimale omzetdaling om in aanmerking te komen voor de NOW. Van oktober tot en met december 2020 kunnen bedrijven met minimaal 20% omzetverlies aanspraak maken. Vanaf januari 2021 moet je minimaal 30% minder omzet draaien om NOW te ontvangen.

 • Vergoeding gaat omlaag

Binnen de NOW 2 werd tot 90% van de loonsom vergoed. Met ingang van de NOW 3 vanaf oktober gaat dat omlaag naar 80%, vanaf januari 2021 naar 70% en vanaf april 2021 naar 60%. Daartegenover staat dat je de loonsom ook geleidelijk mag laten dalen (met per tijdvak 10%, 15% en 20%) zonder dat je subsidie moet inleveren.

 • Subsidiekorting geschrapt

Je krijgt geen korting meer op je subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 • Lagere maximale vergoeding in tijdvak 3

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Binnen de NOW 1 en 2 was dat 2x het dagloon

 • Aanvragen

UWV voert de regeling uit. Vanaf 16 november 2020 is aanvragen (met terugwerkende kracht) mogelijk voor de periode oktober t/m december 2020.

Tozo

De Tozo krijgt opnieuw een vervolg, echter met aangepaste voorwaarden. Binnen het derde steunpakket loopt de Tozo 3 door tot eind juni 2021. De regeling is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. Net als bij de Tozo 1 en 2, bestaat de Tozo 3 uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet (tot maximaal €10.157 voor Tozo 1,2 en 3 gezamenlijk). Net als bij de Tozo 1 en 2 neemt je woongemeente de aanvraag in behandeling. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen.

 • Vermogenstoets

De partnertoets die bij de Tozo 2 werd geïntroduceerd blijft van kracht in de Tozo 3. Daar wordt nu een vermogenstoets aan toegevoegd. Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming voor levensonderhoud, mag je binnen de Tozo 3 niet meer dan € 46.520 aan beschikbare geldmiddelen hebben. Denk daarbij aan contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties. Ander vermogen, zoals de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, vallen niet onder de toets. Voor een Tozo 3-aanvraag is het niet nodig onderdelen van je bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren.

 • Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Vanaf 1 januari 2021 kunnen Tozo 3-ontvangers aanspraak maken op coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie. Die extra steun wordt gefaciliteerd door gemeenten, die daarvoor geld ontvangen. Doel is ondernemers die afhankelijk zijn van een Tozo 3-uitkering te helpen bij oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit plan wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

 • Na juni 2021

Eind juni 2021 eindigt de Tozo. Vanaf 1 juli wordt in plaats daarvan de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) opnieuw ingesteld. Ook die regeling loopt via gemeenten.

TVL

De TVL, de regeling die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, is met aangepaste voorwaarden verlengd tot eind juni 2021. Om de verlenging te bekostigen is 600 miljoen euro uitgetrokken. De looptijd wordt ingedeeld in drie periodes van drie maanden, waarvoor afzonderlijk een aanvraag gedaan moet worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De verlenging gaat in per 1 oktober. De TVL kan vanaf die datum voor drie maanden worden aangevraagd, dus voor de periode tot en met 31 december 2020.

Wie vanaf januari opnieuw steun nodig heeft, kan een nieuwe aanvraag doen voor de periode januari t/m maart 2021. De laatste periode omvat de maanden april, mei en juni. Het omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes

 • 30% omzetverlies

Vanaf 1 januari 2021 wordt de grens voor omzetverlies stapsgewijs verhoogd. Tot 31 december 2020 geldt de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. De nieuwe grenspercentages worden later bekendgemaakt.

 • Minimum van 4.000 euro in drie maanden

Om aanspraak te maken op de TVL moet je minimaal 4.000 euro aan vaste lasten hebben in drie maanden. In het tweede steunpakket was dat vier maanden. Het maximale subsidiebedrag is verhoogd van 50.000 naar 90.000 euro.

Aanvullend sociaal pakket

Naast de genoemde regelingen, trekt het kabinet in totaal ruim 1 miljard euro uit voor een sociaal pakket. Dat geld moet onder meer worden ingezet voor bij- en omscholing en het, onder begeleiding van UWV en gemeenten, vinden van nieuw werk. De verwachting is tenslotte dat veel mensen hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar een andere baan. Anderen willen, zo verwacht het kabinet, een overstap maken van hun huidige werk naar ander werk met meer toekomstperspectief.

Benieuwd naar onze dienstverlening?

Kom in contact met ons experts en laat je adviseren.

 • Hidden

  Marketinginformatie

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
Back To Top