Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-uitzendondernemer

ABU: ‘Linkse initiatiefwet payrolling te kort door de bocht’

Laatste update op 20 juli 2020 om 01:23 pm
Leestijd: 2 minuten

GroenLinks, SP en PvdA kwamen deze week met een initiatiefwet om te regelen dat werknemers met een payrollcontract dezelfde rechten en bescherming krijgen als hun collega’s in vaste dienst. De ABU vindt de ideeën van het linkse front te kort door de bocht.

 

Volgens de linkse partijen, die met deze initiatiefwet eens temeer aantonen dat ze de realiteit steeds verder uit het oog verliezen, zijn payrollkrachten momenteel veel te kwetsbaar, vooral omdat ze geen cao zouden hebben en ze de eerste dagen na ziekmelding geen salaris zouden ontvangen. Ook hun pensioenen zouden er volgens de linkse politici regelmatig bij inschieten. Vandaar dat ze hun aloude stokpaardje maar weer eens van stal halen: payrollbedrijven dienen verplicht te worden dezelfde arbeidsvoorwaarden te hanteren die bij de inlener ook voor de vaste werknemers gelden.

 

Afbreuk

De ABU, overtuigd voorstander van goed gereguleerde payrolling, vindt de initiatiefwet veel te kort door de bocht. “Nadere wetgeving op het gebied van payrolling kan afbreuk doen aan de belangrijke rol die payrolling op de arbeidsmarkt vervult, aldus een woordvoerder van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen. “Nieuwe regels op dit terrein zijn dan ook volstrekt overbodig.”

 

Linkse leugens

Het overkoepelend orgaan van uitzendbureaus en flexondernemingen maakt tevens van de gelegenheid gebruik enkele linkse leugens te ontkrachten: “Payrolling is een juridisch volledig erkende vorm van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten waarop al de nodige wetgeving van toepassing is. Zo vallen payrollkrachten onder de cao voor uitzendkrachten. Daardoor hebben ze vanaf hun eerste werkdag recht op de beloning die bij de inlener geldt, de zogeheten inlenersbeloning.”

 

Juridische bescherming

“Ook hebben payrollkrachten recht op loon tijdens ziekte en bouwen ze pensioen op. Bovendien genieten werknemers met een payrollcontract een uitstekende juridische bescherming. De gelijke behandeling waar de initiatiefnemers van dit wetvoorstel naar streven, is dus al meer dan voldoende gewaarborgd”, aldus de ABU.

Back To Top