Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-CRISIS

Hoe beperk je risico’s op een faillissement?

Leestijd: 3 minuten

Kredietverzekeraars verwachten dat het aantal faillissementen dit jaar ten opzichte van 2019 met zo’n dertig procent stijgt. In totaal gaat het dan om ongeveer 4.500 bedrijven die de coronacrisis dit jaar niet zullen overleven. Ook voor volgend jaar zijn de vooruitzichten allesbehalve rooskleurig: marktanalisten gaan er vanuit dat er dan nog eens 4.500 tot 10.000 bedrijven gedwongen worden de handdoek in de ring te gooien. Daarbij zijn naar verwachting veel ondernemingen die nu nog door overheidssteun en goedkope leningen overeind worden gehouden.

Hoe vermijd je de risico’s op een faillissement? Waar liggen in deze tijden van economische krimp nog commerciële kansen? Met welke partners ga je in zee om de bedreigingen van deze bizarre tijd het hoofd te bieden? DIRECT Payrolling & Staffing verzamelde de nodige tips en zet ze hier op een rijtje. Eén welgemeende tip van ervaringsdeskundigen vooraf: speel geen mooi weer als het zakelijk stormt. Grijp in zodra de dreiging dat je niet meer aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen in zicht komt. Ondanks het feit dat er steeds meer begrip is voor ondernemers die in de financiële moeilijkheden raken, geldt ook wat faillissementen betreft dat voorkomen nog steeds beter is dan genezen.

Maak liquiditeitsprognoses

Door consequent met liquiditeitsprognoses te werken, steeds voor enkele weken of zelf een paar maanden vooruit, creëer je rust in de tent. Hiervoor hoef je geen boekhoudwonder te zijn: neem je beginsaldo plus je inkomsten en trek daar je uitgaven van af. Doe dit ook voor je privépositie. Komt er onder de streep een min in beeld? Kom direct in actie! Praat met banken en eventuele partners over eventuele extra financiering en controleer of je in aanmerking komt voor de extra ondernemersregelingen die de overheid in het leven heeft geroepen.

Onderzoek je mogelijkheden

Nadat je de liquiditeitsprognose hebt opgesteld en afzonderlijk je debiteuren, crediteuren en privéuitgaven in beeld hebt gebracht, is het tijd om je verplichtingen te analyseren en je mogelijkheden om extra financiële ruimte te creëren in beeld te brengen. Daarbij kun je denken aan het in overleg uitstellen van betalingen aan je bank, maar ook aan het geven van korting aan debiteuren die bereid zijn eerder te betalen. Natuurlijk kost dat geld, maar je verbetert daarmee wel je liquiditeit.

Breng je crediteuren in kaart

Ga na welke partijen er nog geld van jou te goed hebben en orden ze in gelijkwaardige groepen:

  • Leveranciers van goederen en diensten die met je primaire bedrijfsproces te maken hebben
  • Leveranciers van goederen en diensten die met je bedrijfshuishouding te maken hebben (energiemaatschappij, telecommaatschappij, etc.)
  • Verhuurder of hypotheekverstrekker
  • Belastingdienst, gemeente en andere overheden
  • Vaste medewerkers en flexibel personeel

Dat je medewerkers op tijd betaald dienen te worden, spreekt natuurlijk voor zich. Ga na of er met de andere debiteurengroepen afspraken over betalingen gemaakt kunnen worden en of je een beroep kunt doen op eventuele regelingen.

Controleer je contracten

Kijk eens goed naar alle bestaande en nog af te sluiten contracten waarvan de uitvoering eventueel beïnvloed wordt door het coronavirus. Ga na wat er bijvoorbeeld bepaald is met betrekking tot het niet nakomen van afspraken, eventuele tegemoetkomingen en mogelijke boetes. Daarnaast is het handig om aandacht te besteden aan de algemene voorwaarden en andere relevante contractuele afspraken. Overweeg alternatieven wanneer jij en/of je leveranciers door de maatregelen rond het coranavirus afspraken niet kunnen nakomen en houd daarbij vooral je eigen belangen goed in de gaten. Probeer bijvoorbeeld te voorkomen dat een op het eerste gezicht klein probleem voor klanten aanleiding kan zijn een complete order te annuleren.

Zorg voor optimale flexibiliteit

Het coronavirus heeft ertoe geleid dat ook op het zakelijke vlak vrijwel niets meer is zoals het was. We leven in een ‘nieuwe werkelijkheid’ waarin allerlei vanzelfsprekendheden als sneeuw voor de zon verdwenen en heel veel niet meer kan, mag of werkt. Toch biedt de crisis in veel gevallen ook weer commerciële kansen. Om die te verzilveren, behoren creativiteit en optimale flexibiliteit echter wel tot de vereisten. Juist nu wordt in steeds grotere mate een beroep gedaan op vakmanschap en inspirerend ondernemerschap. Hoe flexibeler de mindset van jou en je medewerkers nu is, hoe sterker je bedrijf of organisatie uit de crisis komt. Stel bijvoorbeeld niet langer je eigen producten of diensten centraal, maar focus je op problemen die bij anderen spelen. Wellicht dat jij met jouw specifieke expertise en assets een bijdrage kunt leveren aan het oplossen van die problemen en daar een commercieel succes van weet te maken!

Kijk kritisch naar je personeelsbestand

Enerzijds wil je als werkgever zoveel mogelijk banen behouden, anderzijds geldt beheersing van je personeelskosten als een van de grootste uitdagingen in deze onzekere tijden. Omdat nu eenmaal niemand kan voorspellen hoe de vlag van jouw bedrijf er na de coronacrisis bij hangt, is het van belang om de rechtstreekse gevolgen van de crisis op je bedrijfsvoering goed te blijven meten. Alleen op die manier kun je scenario’s bijstellen en ook op personeelsgebied de juiste beslissingen nemen. Hoe ga je om met aflopende contracten? Moet je je flexibele schil uitbreiden of afbouwen? Wat doe je met je contracten met zzp’ers? Omdat je vrijwel iedere dag geconfronteerd wordt met nieuwe vragen op personeelsgebied, is het aan te raden een betrouwbare personeelspartner met verstand van zaken in de arm te nemen. DIRECT Payrolling & Staffing reikt je op dat gebied graag de helpende hand.

Meer weten over onze dienstverlening? Maak een afspraak via 026 – 372 45 20.

Back To Top