Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Blog-beeld-DPR-werknemer

Wat is payroll?

Laatste update op 20 juli 2020 om 02:04 pm
Leestijd: 3 minuten

Ondanks het feit dat payroll op de Nederlandse arbeidsmarkt een snel groeiende vorm van dienstverlening is, blijken er onder werkgevers nog veel misverstanden over het uitbesteden van werknemers aan payrollbedrijven te bestaan. Wat is payroll, wat betekent payroll en hoe werkt payrolling in de praktijk? DIRECT Payrolling geeft tekst en uitleg.

De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO), die overigens per 1 januari 2016 ophoudt te bestaan als zelfstandige brancheorganisatie en verder gaat onder de vlag van de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU), omschrijft payroll in de eigen arbeidsvoorwaardenregeling als volgt:

Een payrollovereenkomst is een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer door de werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van de werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door deze aan de werkgever verstrekte – in beginsel langdurige – opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van de derde. De payrollovereenkomst komt tot stand na werving van de derde, niet door de werkgever. De payrollonderneming vervult in redelijkheid de taken die het van rechtswege als werkgever draagt. De payrollonderneming is niet gerechtigd de werknemer ter beschikking te stellen van andere ondernemingen dan de onderneming van de derde, anders dan in geval van re-integratie wegens arbeidsongeschiktheid of wegvallen van de opdracht bij de derde.

Hoe werkt payrolling? 

Wanneer u als werkgever in zee gaat met een payrollonderneming zoals DIRECT Payrolling, nemen wij niet alleen het juridisch werkgeverschap van u over, maar in één klap ook alle arbeidsrechterlijke risico’s die u als werkgever loopt. Uzelf tekent alleen nog voor zaken als werving en selectie van de medewerkers, onderhandelingen over het salaris en het voeren van beoordelingsgesprekken. Overige zaken, denk bijvoorbeeld aan alle bijkomende administratieve handelingen, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, loonbetalingen, verzekeringen, jaaropgaven, eventuele ontslagprocedures en het verwerken van veranderingen in Cao’s en wetgeving, komen op het bordje van het payrollbedrijf terecht.

Waarom zou ik voor payroll kiezen? 

Payrolling is een ideale constructie voor bedrijven en organisaties die hun flexibiliteit willen verhogen en/of grotendeels ‘ontzorgd’ willen worden op het gebied van personeels- en loonadministratie. Ook het feit dat het payrollbedrijf werkgevers verlost van alle arbeidsrechterlijke risico’s bij ziekte of ontslagprocedures, is en blijft voor veel bedrijven en organisaties een belangrijk motief om voor payrolling te kiezen.

De voordelen op een rijtje:

  • Directe vermindering van uw ondernemersrisico’s
  • U kunt adequaat inspelen op pieken en dalen in de markt
  • Uw personeelsadministratie wordt gereduceerd tot één factuur
  • U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren
  • U heeft niet langer last van kostbare ontslagvergoedingen
  • U haalt een deskundige partner op gebied van contractbeheer en arbeidsrecht in huis
  • Voor uw medewerkers verandert er niets op de werkvloer

Payrolling te duur? 

Als nadeel van payrolling wordt vaak aangehaald dat payrollkrachten duurder zijn dan medewerkers met een vast arbeidscontract. De dienstverlening door het payrollbedrijf moet tenslotte ook betaald worden.

Toch blijkt payrolling in de dagelijkse praktijk meestal aanmerkelijk goedkoper uit te vallen dan aanvankelijk gedacht. Als werkgever bent u dankzij payrolling tenslotte direct verlost van al die kostbare uren die u altijd kwijt was aan alle administratieve rompslomp en van uw werkgeversrisico’s. Iedere werkgever die ooit met langdurige ziekte van medewerkers of slepende ontslagprocedures te maken heeft gehad, rekent u graag voor wat u daarmee bespaart!

Wat betekent payrolling? 

Payrolling is afgeleid van ‘payroll’, de Engelse term voor ‘loonlijst’, en is begin negentiger jaren ontstaan in Amerika. Ondernemers wilden op steeds grotere schaal ‘ontzorgd’ worden op het gebied van personeels- en loonadministratie. De kersverse payrollondernemingen speelden adequaat op die vraag in. Toen bleek dat steeds meer bedrijven behoefte hadden aan een flexibele schil om pieken en dalen op te vangen, ontstond het payrollbedrijf in zijn huidige vorm: niet langer slechts veredelde specialisten op het gebied van personeelsadministratie, maar allround partners in personeel.

Back To Top