Skip to content
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen

DIRECT Payrolling geeft antwoord op veelgestelde vragen door werkgevers en werknemers.
Wordt uw specifieke vraag hier niet beantwoord? Stuur dan uw vraag in via het formulier rechts op deze pagina.

Veelgestelde vragen werkgevers

Wat is payrolling?

Uw (nieuwe) medewerkers treden in dienst bij DIRECT Payrolling, waarna ze exclusief bij u te werk worden gesteld. U blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, inroostering, functionerings- en beoordelingsgesprekken, inschaling et cetera. Er verandert dus niets op de werkvloer. DIRECT Payrolling wordt juridisch werkgever en neemt alle daarbij behorende verantwoordelijkheden zoals ziekte en arbeidsrechtelijke risico’s over. Ook de administratieve handelingen komen voor rekening van DIRECT Payrolling.

Wat is het voordeel van payrolling ten opzichte van een uitzendbureau?

Uw personeel onderbrengen bij DIRECT Payrolling heeft drie belangrijke voordelen ten opzichte van een uitzendbureau.

  • Een uitzendbureau werft uw nieuwe medewerkers, kies u voor een payrollbedrijf, dan werft u zelf. Wel zo efficiënt, u weet tenslotte zelf het beste over welke kwaliteiten uw medewerkers moeten beschikken. Een bijkomend voordeel is, dat de medewerker een grotere mate van betrokkenheid voelt bij uw organisatie wanneer u zelf werft.
  • Het tweede grote voordeel is onze deskundigheid. Payrolling is onze kernactiviteit (waar het bij een uitzendbureau een nevenactiviteit is). Wanneer u ons bij vragen belt, krijgt u direct een deskundige medewerker aan de telefoon.
  • Een derde voordeel is het tarief. DIRECT Payrolling heeft minder overhead dan een uitzendbureau met meerdere kantoren. Dit ziet u direct terug in onze scherpe tariefstelling. 

Kan ik lopende contracten overzetten?

Wanneer u personeel in dienst heeft met een contract voor bepaalde tijd, kunt u hen bij ons op de payroll plaatsen. De werknemer behoudt daarbij zijn/haar opgebouwde rechten.

Zijn mijn personeelskosten snel inzichtelijk?

U betaalt een vast tarief per gewerkt uur en ontvangt periodiek een factuur. Op deze wijze heeft u snel en overzichtelijk inzage in uw personeelskosten.

Kan ik netto-uurloon afspraken maken met mijn medewerkers?

Wij raden het maken van netto-uurloon afspraken af. Wettelijk gezien is het zelfs verboden netto-uurloon afspraken te maken. Afhankelijk van het aantal gewerkte uren kan het netto-uurloon verschillen, maar bij een brutouurloon-afspraak weet u altijd waar u aan toe bent. Heeft u al netto-uurloon afspraken met uw werknemers gemaakt? Dan helpen wij u graag bij het bepalen van een bruto-uurloon.

Hoe is overname van mijn medewerkers geregeld?

Wanneer u medewerkers in dienst heeft die u wilt overzetten naar DIRECT Payrolling wordt per individu gekeken naar de opgebouwde rechten. DIRECT Payrolling wordt werkgever en uw medewerker neemt de opgebouwde rechten mee. Onze adviseur bepaalt, in overleg met u, de contractvorm. Wanneer u iemand, die bij ons op de payroll staat, zelf in dienst wilt nemen, kan dit op ieder gewenst moment zonder kosten.

Maakt het uit waar mijn bedrijf is gevestigd?

DIRECT Payrolling werkt landelijk. De benodigde formulieren kunt u downloaden via onze website. Lukt dit niet, neem dan contact op zodat wij de formulier per e-mail of fax kunnen toesturen.

Verzorgt DIRECT Payrolling ook werving en selectie?

DIRECT Payrolling verzorgt geen werving en selectie. Wij zijn ervan overtuigd dat u het best week aan welke kwaliteiten uw medewerkers moeten voldoen. Wilt u werving en selectie toch uit handen geven? Dan adviseren wij u graag.

Volgens welke CAO werken mijn medewerkers?

DIRECT Payrolling hanteert de NBBU CAO maar is verplicht de lonen en toeslagen van uw bedrijfs-CAO te hanteren. (artikel 8 wet WAADI).

Wanneer kan ik beginnen met payrolling bij DIRECT Payrolling?

U kunt op ieder gewenst moment beginnen met payrolling bij DIRECT Payrolling.

Hoe geef ik de gewerkte uren door?

U kunt de gewerkte uren via onze website doorgeven. Wanneer u over een eigen urenregistratiesysteem beschikt kunt u deze naar ons mailen.

Wat is de betaalfrequentie van DIRECT Payrolling?

DIRECT Payrolling verzorgt wekelijks betalingen. Alle uren die voor dinsdagochtend 10.00 uur bij DIRECT Payrolling bekend zijn worden dezelfde week aan uw medewerkers uitbetaald. U kunt zelf bepalen of u de gewerkte uren per week of per 4 weken doorgeeft.

Wat zijn de kosten?

Het tarief per gewerkt uur is afhankelijk van diverse factoren. Omdat DIRECT Payrolling alleen maatwerk biedt is het noodzakelijk dat u contact met ons opneemt. Tijdens het gesprek met een van onze adviseurs, kijken wij wat in uw situatie de optimale oplossing is en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Veelgestelde vragen werknemers

Is mijn urendeclaratie juist aangekomen?

Urendeclaraties die bij ons zijn ingediend voor dinsdag 17.00 uur worden op woensdag verwerkt. Bent u er niet zeker van of uw urendeclaratie is aangekomen dan kunt u op de dag van verwerking, woensdag, contact opnemen met de servicedesk van DIRECT  Payrolling (tel. 026-3724520).

Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?

Voor een werkgeversverklaring kunt u contact opnemen met de servicedesk van DIRECT Payrolling (tel. 026-3724520).

Hoe komt het bruto-uurloon tot stand?

DIRECT Payrolling werkt met het loonverhoudingsvoorschrift. Dat wil zeggen dat wij ons conformeren aan het geldende loon bij de opdrachtgever. Uiteraard spelen hierbij de functie, relevante opleiding en ervaring een rol. In overleg met de opdrachtgever wordt een bruto-loon afgesproken. Dit uurloon wordt vervolgens vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Wanneer worden vakantieuren en/of vakantiegeld uitbetaald?

Vakantiedagen (of -uren) kunt u altijd laten uitbetalen als u minder dan 40 uur heeft gewerkt. Indien u voldoende uren of dagen hebt opgebouwd kunt u in een week de gewerkte uren altijd tot 40 uur laten aanvullen met uw vakantiedagen. Voordat u vrije dagen of uren opneemt, is het verstandig dat in goed overleg met uw opdrachtgever te doen. Het vakantiegeld wordt altijd eind mei/begin juni uitbetaald. Wanneer u voor het einde van de maand mei niet meer aan het werk zijn voor de opdrachtgever, betaalt DIRECT Payrolling al uw openstaande reserveringen direct uit.

Wat betekent loonheffingskorting?

Loonheffingskorting is korting op de loonbelasting. De korting op de loonbelasting mag u maar bij één werkgever toepassen. Wanneer u meerdere werkgevers heeft, laat u deze korting meestal toepassen op het hoogste brutoloon. Op het inschrijfformulier kunt u aanvinken of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen.

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Wij bieden u de mogelijkheid uw loonstroken online aan te vragen. Wanneer u hier geen gebruik van maakt worden uw loonstroken op de betaaldag per e-mail verzonden naar uw e-mailadres.

Wanneer ontvang ik een jaaropgaaf?

Elk jaar, in februari wordt uw jaaropgaaf naar uw huisadres opgestuurd.
De jaaropgaaf wordt eenmalig aan u verstrekt.

Wat te doen bij ziekte?

Wanneer u ziek wordt, is het belangrijk dat u dit onmiddellijk bij zowel de opdrachtgever als bij DIRECT Payrolling meldt. In het verzuimreglement vindt u de te volgen stappen tijdens uw ziekte. Wanneer u beter bent moet u uzelf beter melden bij DIRECT Payrolling.

Wat als ik in een lease auto rij?

Wanneer u in een bedrijfsauto rijdt en minder dan 500 privé-kilometers per jaar maakt, dient u een formulier van de belastingdienst in te vullen en aan ons toe te sturen. Wanneer u meer dan 500 kilometer privé rijdt, houden wij de bijtelling van uw bedrijfsauto in op uw salaris. Het in te houden bedrag is afhankelijk van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen.

Back To Top