Mijn Organisatie flexibeler maken

Dankzij payrolling kunt u gemakkelijker inspelen op wisselende marktomstandigheden en seizoensinvloeden. Ook ziekteverzuim en leegloop zijn via payrolling doeltreffender op te vangen. U bent daarnaast meteen verlost van uw werkgeversrisico's.

Adequaat inspelen op veranderingen

Alle bedrijven en organisaties worden geconfronteerd met veranderende omstandigheden, met pieken en dalen in het werkaanbod als gevolg. Met een flexibel personeelsbeleid, zowel wat opbouw als afbouw betreft, kunt u daar adequaat op inspelen. Payrolling is dé ideale constructie voor bedrijven en organisaties die enerzijds hun flexibiliteit willen verhogen en anderzijds grotendeels 'ontzorgd' willen worden op het gebied van personeels- en loonadministratie. U houdt daardoor meer tijd over om u volledig op uw core-business te concentreren. Ook het feit dat het payrollbedrijf u verlost van alle arbeidsrechterlijke risico's bij ziekte of ontslagprocedures, is en blijft een belangrijk motief om voor payrolling te kiezen.

Gratis Quickscan

Wilt u er zeker van zijn dat u uw personeelszaken goed op orde heeft? Laat een van onze HR-adviseurs een gratis quickscan uitvoeren!

Offerte aanvragen

Testimonial