skip to Main Content

Wat houdt payrolling precies in?

Uw (nieuwe) medewerkers treden in dienst bij DIRECT Payrolling, maar u blijft gewoon verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing, inroostering, functionerings- en beoordelingsgesprekken, inschaling, etc. Er verandert dus niets op de werkvloer. DIRECT Payrolling wordt juridisch werkgever en neemt alle daarbij behorende verantwoordelijkheden van u over. Zo loopt u in het geval van bijvoorbeeld ontslagprocedures of ziekte  geen enkel financieel risico. DIRECT Payrolling neemt bovendien ook alle bijbehorende administratieve zaken van u over.

Kan ik lopende contracten overzetten?

Wanneer u personeel in dienst heeft met een contract voor bepaalde tijd, kunt u die medewerkers bij ons op de payroll plaatsen. De werknemer behoudt daarbij zijn/haar opgebouwde rechten.

Zijn mijn personeelskosten snel inzichtelijk?

U betaalt een vast tarief per gewerkt uur en ontvangt periodiek een factuur. Op deze wijze heeft u snel en overzichtelijk inzage in uw personeelskosten.

Kan ik netto uurloon afspraken maken met mijn medewerkers?

Wij raden het maken van netto uurloon afspraken af. Wettelijk gezien is dat zelfs verboden. Afhankelijk van het aantal gewerkte uren kan het netto uurloon verschillen, maar bij een bruto uurloon afspraak weet u altijd waar u aan toe bent. Heeft u al netto uurloon afspraken met uw werknemers gemaakt? Dan helpen wij u graag bij het bepalen van een bruto uurloon.

Hoe is de overname van mijn medewerkers geregeld?

Wanneer u medewerkers in dienst heeft die u wilt overzetten naar DIRECT Payrolling, wordt per individu gekeken naar de opgebouwde rechten. DIRECT Payrolling wordt werkgever en uw medewerker neemt de opgebouwde rechten mee. Onze adviseur bepaalt, vanzelfsprekend in overleg met u, de contractvorm. Wanneer u iemand die bij ons op de payroll staat zelf in dienst wilt nemen, kan dit op ieder gewenst moment en zonder kosten.

Maakt het uit waar mijn bedrijf is gevestigd?

Nee. DIRECT Payrolling is gevestigd in Arnhem, maar opereert landelijk. De meeste contacten verlopen online of telefonisch, maar indien nodig of gewenst, wordt u vanzelfsprekend persoonlijk door onze adviseurs bezocht.

Verzorgt DIRECT Payrolling ook werving en selectie?

In principe niet. U weet tenslotte zelf als geen ander aan welke eisen uw medewerkers moeten voldoen. Wanneer u desondanks toch besluit de werving en selectie uit handen te geven, staan we u natuurlijk graag met advies terzijde.

Volgens welke CAO werken mijn medewerkers?

DIRECT Payrolling hanteert de NBBU-CAO, maar is verplicht de lonen en toeslagen van uw bedrijfs- CAO te hanteren. (artikel 8 wet WAADI).

Hoe geef ik de gewerkte uren door?

U kunt de gewerkte uren eenvoudig via onze website doorgeven. Wanneer u over een eigen urenregistratiesysteem beschikt, kunt u deze naar ons mailen.

Wat is de betaalfrequentie van DIRECT Payrolling?

DIRECT Payrolling verzorgt de betalingen wekelijks. Alle uren die voor dinsdagochtend 10.00 uur bij DIRECT Payrolling bekend zijn, worden dezelfde week aan uw medewerkers uitbetaald. U kunt overigens zelf bepalen of u de gewerkte uren per week of per vier weken doorgeeft.

Wat zijn de kosten?

Het tarief per gewerkt uur is afhankelijk van diverse factoren. Omdat DIRECT Payrolling alleen maatwerk biedt, is het noodzakelijk dat we daarover gezamenlijk contact hebben. Tijdens het gesprek met een van onze adviseurs wordt bekeken wat in uw situatie de optimale oplossing is en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Bieden jullie ook andere personeelsdiensten dan alleen payrolling?

Jazeker, we breiden onze dienstverlening op dat terrein steeds verder uit. Zo hebben wij inmiddels enkele tientallen uitzendbureaus de complete back-office uit handen genomen en tekenen we voor talloze bedrijven, ook waar geen medewerkers op onze payroll staan, voor de gehele loonadministratie. Daarnaast beschikken we over een aantal deskundige HR-experts die bedrijven, in de meeste gevallen zonder eigen HR-afdeling, met raad en daad terzijde staan bij personeelszaken als slecht functionerende werknemers, arbeidsconflicten, ziekteverzuim en ontslagprocedures.

Is mijn urendeclaratie juist aangekomen?

Urendeclaraties die bij ons zijn ingediend voor woensdag 15.00 uur, worden op donderdag verwerkt. Bent u er niet zeker van of uw urendeclaratie is aangekomen, dan kunt u op de dag van verwerking, donderdag dus, contact opnemen met de servicedesk van DIRECT  Payrolling: 026-372 45 20.

Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?

Voor de ontvangst van een werkgeversverklaring kunt u contact opnemen met de servicedesk van DIRECT Payrolling: 026-372 45 20.

Hoe komt het bruto uurloon tot stand?

DIRECT Payrolling werkt met het loonverhoudingsvoorschrift. Dat wil zeggen dat wij ons conformeren aan het geldende loon bij de opdrachtgever. Uiteraard spelen hierbij de functie, relevante opleiding en ervaring een rol. In overleg met de opdrachtgever wordt een brutoloon afgesproken. Dit uurloon wordt vervolgens vermeld in de arbeidsovereenkomst.

Hoe zit het wanneer ik in een leaseauto rijd?

Wanneer u in een leaseauto rijdt en minder dan vijfhonderd privékilometers per jaar maakt, dient u een formulier van de Belastingdienst in te vullen en aan ons toe te sturen. Wanneer u meer dan vijfhonderd kilometer privé rijdt, houden wij de bijtelling van uw leaseauto in op uw salaris. Het in te houden bedrag is afhankelijk van de cataloguswaarde van de betreffende auto.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

DIRECT Payrolling betaalt het vakantiegeld standaard eind mei/begin juni uit.

Wat betekent loonheffingskorting precies?

Loonheffingskorting is korting op de loonbelasting. De korting op de loonbelasting mag u maar bij één werkgever toepassen. Wanneer u meerdere werkgevers heeft, laat u deze korting meestal toepassen op het hoogste brutoloon. Op het inschrijfformulier kunt u aanvinken of u de loonheffingskorting wilt laten toepassen.

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Bij DIRECT Payrolling kunt u de loonstroken online opvragen. Wanneer u hier geen gebruik van maakt, ontvangt u de loonstrook op de betaaldag per mail.

Wanneer ontvang ik een jaaropgaaf?

De jaaropgaaf wordt jaarlijks in februari naar uw huisadres verstuurd en wordt eenmalig aan u verstrekt.

Wat moet ik doen bij ziekte?

Wanneer u ziek wordt, is het belangrijk dat u dit onmiddellijk bij zowel de opdrachtgever als DIRECT Payrolling meldt. In de welkomstbrief vindt u de te volgen stappen tijdens uw ziekte. Wanneer u beter bent, moet u zich  beter melden bij DIRECT Payrolling.

x
Chat met één van onze medewerkers.
Back To Top