Ga naar hoofdinhoud
Snel en professioneel Binnen 24 uur op contract Kundige HR-adviseurs Maatwerk oplossingen
Loondoorbetaling-feestdagen

Hoe zit het met loondoorbetaling tijdens feestdagen?

Laatste update op 12 januari 2023 om 11:03 am
 • Blog
Leestijd: 3 minuten

De feestdagen zitten er weer aan te komen. Als werkgever en ondernemer vraag je je mogelijk af hoe het zit met loondoorbetaling tijdens de feestdagen in 2022. Veel van onze feestdagen worden nationaal erkend. Dat suggereert onterecht dat een werkgever haar werknemers verlof moet geven en het loon moet doorbetalen. Hoe zit het juridisch ook alweer?

In dit blog hebben we alle details over deze dagen op een rijtje gezet.

Wettelijk: recht op een vrije (feest)dag?

Er bestaat eigenlijk geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. En dus is er wettelijk geen officieel recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. Want het feit over wanneer een werknemer vrij is staat alleen vast in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao. Daarin is overeengekomen op welke officiële feestdag de werknemer een vrije dag heeft. Een officiële feestdag die is aangemerkt als een vrije dag wordt niet in mindering gebracht op het aantal vakantiedagen van de werknemer.

Loon doorbetalen tijdens officiële feestdagen?

Ook over het doorbetalen van loon tijdens vrije feestdagen is niets wettelijk geregeld, net zo min als over mogelijke toeslagen op het uurloon van werknemers die tijdens de feestdagen werken. Deze zaken worden in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld. Er zijn natuurlijk steeds meer sectoren waarin gewoon gewerkt wordt op officiële feestdagen. Denk aan de zorg, supermarkten en de bezorgers van pakketten en maaltijden. Deze werknemers zijn niet vrijgesteld van werk. Vaak is er in de toepasselijke cao opgenomen dat de werknemer recht heeft op een compensatie als hij moet werken op een feestdag. Dit is niet per wet vastgelegd, maar wordt dus geregeld in de cao of arbeidsovereenkomst.

Feestdagen volgens de NBBU-cao

Volgens de NBBU-cao, de cao die DIRECT Payrolling & Staffing handhaaft, zijn de volgende dagen een feestdag, voor zover deze niet vallen op zaterdag of zondag:

 • Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
 • Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022
 • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 17 en maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
 • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022
 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zondag 25 en maandag 26 december 2022

Feestdagen en uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten zijn feestdagen geregeld in de CAO voor uitzendkrachten. Zo staat in de NBBU-cao en ABU-cao: wanneer duidelijk is dat de officiële feestdag op een dag valt waarop gebruikelijk gewerkt wordt, omdat de werkdagen vastgelegd zijn in de uitzendovereenkomst of de terbeschikkingstelling, dan moet de feestdag worden uitbetaald. De uitzendkracht krijgt het loon doorbetaald dat normaal gesproken ook uitgekeerd zou worden.

Indien dit niet duidelijk is, dan geldt dat de uitzendkracht in de periode van dertien weken direct voorafgaande aan de officiële feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag moet hebben gewerkt. Dan heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling. Indien de uitzendkracht nog geen dertien weken heeft gewerkt, dan wordt er gekeken naar het aantal gewerkte weken voorafgaand aan de feestdag en indien er meer dan de helft van het aantal weken op de betreffende dag is gewerkt, dan heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling.

Checklist: Past mijn huidige backoffice partner nog bij me?

De wereld van flex is veranderd: Het zou op dit punt van jouw ondernemersavontuur weleens interessant kunnen zijn om je huidige leveranciers onder de loep te nemen. Deze gratis checklist helpt je daarbij.

Checklist - Past jouw backoffice partner nog bij je?
 • Ben je nog steeds tevreden met je backoffice partner?
 • Hoe kritisch ben jij tegenover je backoffice partner?
 • Kan het makkelijker en sneller met een andere partner?

Wat als er niet gewerkt wordt?

Als er niet gewerkt wordt op een feestdag die is genoemd in de NBBU-cao kan dit twee dingen betekenen:

 1. De feestdag wordt doorbetaald uit de individuele reservering van de uitzendkracht. Dit kan alleen bij de uitzendkracht die een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft. In dat geval wordt er een percentage gereserveerd voor de feestdagen. Dit is een individuele reservering waaruit de feestdag kan worden doorbetaald. Hierbij geldt dat er nooit méér kan worden uitbetaald dan dat er in de reservering is opgebouwd.
 2. Het loon wordt doorbetaald indien voldaan aan de voorwaarden. Dit geldt voor de uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding. Je mag er als uitzendonderneming voor kiezen om deze regels ook toe te passen op de uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding in plaats van de individuele reservering in geld. Deze keuze kan slechts voor het gehele kalenderjaar worden gemaakt en geldt voor alle uitzendkrachten.

Feestdagen en invloed op betalingstermijn

Feestdagen kunnen van invloed zijn op een betalingstermijn. Een wettelijk gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Meer weten over verlof en loondoorbetaling bij officiële feestdagen? Neem contact met ons op.

Plan een afspraak in voor een gratis consult

Joël Knuijver
calendly

Benieuwd hoe jouw onderneming flexibel kan ondernemen? In een videocall bekijken wij samen hoe we jouw personeelszaken kunnen inrichten. Kies gerust een datum en tijdstip, dan spreken we elkaar snel!

Plan direct je afspraak

Joël Knuijver
Accountmanager

Lees meer over dit onderwerp:

Back To Top